Administrasjon

Ledelsen i Hedmark fengsel er lokalisert på Ilseng.

Her håndteres blant annet innkallinger til soning og annen fangesaksbehandling samt økonomi, innkjøp og forvaltning for avdelingene.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive