Beliggenhet

Hedmark fengsel består av fire avdelinger med dels spredt beliggenhet hvor to avdelinger befinner seg i sentrum av Hamar by, en avdeling ved Ilseng samt en avdeling på Bruvoll i Nord-Odal. Avdelingene er organisert under en felles administrasjon og ledelse som er lokalisert på Åker gård på Ridabu.

Kart Ilseng

Kart Hamar

Kart Bruvoll

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive