Besøke innsatte på Bruvoll

Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende (nærmeste familie teller som èn person).
Det er innsatte selv som er ansvarlig for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende.
Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister.
Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Besøksbestillinger tas imot på hverdager mellom kl 18.00-19.00 på telefon 62978519.

Besøkstidene i fengselet er:

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 16.30 – 20.00
Helgedager/helligdager kl. 10.30 – 17.30

Dette du ta med:

Gyldig ID (pass, bankkort, førerkort eller annet gyldig indentitetsbevis med bilde) og besøkstillatelse

Dette kan du ta med:

Den besøkende kan ha med seg blader/aviser som den innsatte kan motta etter besøket. Det er anledning til å bringe med noe å spise (ikke drikke) til besøket, men dette skal tas med hjem etter endt besøk. Om besøkende ønsker å gi klær og toalettartikler til den innsatte, så må dette leveres i vakta før besøket eller sendes i egen forsendelse med posten. NB: Toalettartikler som kremer m.m. tillates kun dersom det er mulig å gjennomlyse embalasjen

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive