Besøke innsatte på Hamar

Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende (nærmeste familie teller som èn person).
Det er innsatte selv som er ansvarlig for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende.
Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister.
Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Besøksbestilling skjer på telefon 62 54 36 50 etter klokken 16.00 på hverdager.

Hva er besøkstidene i fengselet?

Hedmark fengsel Hamar avdeling:
Lørdag/søndag: 09.00-16.30

Dette kan du ta med:

Besøkende kan ha med lesestoff, klær eller penger til den innsatte. Dette leveres tjenestemannen før besøket. Besøkende kan også ha med seg mat til besøket, men det som ikke fortæres inne på besøksrommet må enten tas med ut igjen av besøkende eller kastes. Kaffe eller brus kan kjøpes i vakta. Besøksrommene har noen leker og tegnesaker for små barn.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive