Besøke innsatte på Ilseng

Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende (nærmeste familie teller som èn person).
Det er innsatte selv som er ansvarlig for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende.
Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister.
Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Besøksbestillinger tas imot på hverdager mellom kl. 18.00 - 20.00 på telefon 62574450

Besøkstider:

Onsdag kl. 16.30 – 20.30
Helgedager/helligdager kl. 14.00 - 18.00.
Hver innsatt tilstås i utgangspunktet ett besøk pr. uke av èn times varighet.

Dette kan du ta med:

Den besøkende kan ha med seg lesestoff, toalettartikler og klær som den innsatte mottar etter besøket. Brus kan kjøpes i automater og kan tas med til besøksrommet. Fengselet holder kaffe og te. Det er anledning til å medbringe noe å spise (ikke drikke) til besøket, men dette skal tas med av de besøkende etter endt besøk.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive