Bruvoll

Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har 70 soningsplasser. Bruvoll ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskø høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen tar også korttidssonere og bøtesonere.

Bruvoll

Finn kart til Bruvoll her

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive