For pårørende

Besøke innsatte ved Hamar

Besøke innsatte ved Ilseng

Besøke innsatte ved Bruvoll

For barn

Kriminalomsorgen region Vest har laget en egen side for barn. Der kan du finne mange nyttige spørsmål og svar for barn og unge som har en mor eller far i fengsel. Lenke til miniomsorgen her

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive