Praktisk informasjon Hamar

Hedmark fengsel, Hamar avdeling

Postadresse, post til fengselet: Dokumentsenteret, Postboks 694, 4305 Sandnes
Postadresse, post til innsatte: Grønnegata 131, 2317 HAMAR
Besøksadresse: Grønnegata 131, 2317 Hamar
Telefon: 62 54 36 50
Telefaks: 62 54 36 51

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengslet?

Hedmark fengsel, Hamar avdeling ligger nær Hamar sentrum, ca. ti minutters gange fra jernbanestasjonen. Med bil via E6: Ta av mot Hamar ved Vienkrysset rett nord for Hamar. Ta deretter av mot Hamar sentrum og følg veien til du får Hamar domkirke på høyre hånd. Sving så til høyre i krysset etter kirken. Fengselet ligger på høyre side ca. hundre meter etter krysset.

Hva må den domfelte ha med seg?

Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkallingen. Personen må i tillegg møte uten å være påvirket av rusmidler.

Hva kan den domfelte ha med seg?

Den domfelte kan ha med seg klær og det aller nødvendigste av toalettartikler. Mat og drikke får man ikke ta med inn. Domfelte kan ha med seg enten fem pakker tobakk, ti pakker sigaretter eller ti bokser snus forutsatt at dette er uåpnet/forseglet. Det er også lov å ta med seg lesestoff.

Hva får den domfelte utlevert?

Den domfelte får utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos. Det er også mulig å få engangshøvler. Private klær o.l. utleveres etter at dette er kontrollert og registrert.

Informasjon om straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengselet?

Den innsatte vil bli registrert inn i mottagelsen når han møter til soning. Samtidig registreres også alle effekter som den innsatte har med seg. Deretter vil han bli tildelt en celle, og det er vanlig at man starter på dobbeltcelle. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved fengselet. Kontaktbetjent blir tildelt. Dersom det er plass på verkstedet eller skole vil den innsatte bli tildelt arbeidsplass.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet?

Innsatte kan kjøpe varer fra en butikk i nærområdet. Innsatte skriver en liste om hva de ønsker seg, og varene hentes av betjenter. Det er lov å handle for inntil 500 kroner per uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Innsatte kan ringe i inntil tjue minutter per uke. Samtalen vil bli avlyttet. Automaten tar IKT-kort. Disse fås kjøpt i vakta

Hvilket skoletilbud gis til de innsatte ved fengslet?

Storhamar videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for innsatte i Hedmark fengsel, Hamar avdeling. Tilbudet er variert og tilpasses individuelle behov. Totalt kan sju innsatte til enhver tid få mulighet til skolegang i de ordinære klassene. Utenom disse faste elevplassene kan andre innsatte melde seg på et eget musikkprosjekt. I tillegg gis det opplæring i mattilberedning. Skolen utarbeider individuelle læreplaner og samarbeider med andre videregående skoler om avlegging av eksamen. Eksamen gjennomføres i samarbeid med skolens lærere og foregår både utenfor og innenfor fengselet.

Hvilket tilbud gis ved arbeidsdriften i fengslet?

Det er arbeids- og skoleplikt ved fengselet. Avdeling har tre gangguttjobber og to som jobber i vaskeriet. Verkstedet har plass til sju innsatte. Det er dessverre ikke jobb og skole til alle sammen. I tillegg gis det arbeidstilbud til innsatte som av ulike årsaker trenger tilrettelagt tilbud. Det er dessverre ikke ikke jobb- og skoletilbud til alle. 

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive