Praktisk informasjon Ilseng

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling, ligger i Stange kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.

Postadresse, post til fengselet: Postboks 694, 4305 Sandnes
Postadresse, post til innsatte: Postboks 40, 2344 Ilseng
Besøksadresse: Linjeveien 50, 2344 Ilseng
Telefon: 62 57 44 50
Telefaks: 62 57 44 51

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man til fengselet?

Ilseng avdeling har både tog- og bussforbindelse. Ilseng stasjon ligger ca. 300 meter fra fengselet. De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Elverum, så følge skilting mot Ilseng og parkere på fengselets parkeringsplass.

Hva må den domfelte ha med seg?

Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon.

Hva kan den domfelte ha med seg?

Den domfelte kan ha med seg klær, toalettartikler, lesestoff, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter, eventuelt fem esker snus. For å avhjelpe de første dagene etter innsettelsen får man beholde inntil kr. 700,- av private midler. Beløp som overskrider denne summen, vil bli satt inn på en privat konto ved fengselet. Beløpet utbetales ved løslatelse.

Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig, Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller eller Mp3-spiller/Ipod. De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ha med seg disse i original innpakning.

Hva får den domfelte utlevert?

Den domfelte får utlevert sengetøy og arbeidstøy. På fritiden kan privat tøy benyttes.

Informasjon om straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengselet?

Ved ankomst til fengselet blir den innsatte registrert. Det blir gitt informasjon om fengselet, og den innsatte får utlevert internt regelverk og informasjon om fengselshelsetjenesten. Innsattes behov for medikamenter og eventuelt behov for spesielt kosthold kartlegges. Deretter blir det foretatt visitasjon av den innsatte og medbrakte effekter, før han får tildelt et rom. Påfølgende virkedag tildeles man jobb/skoleplass.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?

Det gis anledning til å handle i kiosk ved fengselet på mandager og torsdager.
Den innsatte kan kjøpe kioskvarer som tobakk, frukt, pulverkaffe, sjokolade og lignende. Det er ikke anledning til å handle matvarer, da de innsatte får alle måltider av fengselet. Det er ingen anledning til å lage egen mat. Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres for arbeidspenger.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Man må benytte fengselets telekort som kjøpes for opptjente arbeidspenger. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?

Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Hedmark fengsel, Ilseng avdeling, tilbyr innsatte arbeid ved mekanisk verksted, trevareverksted og diverse montering. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeid og arbeid på fengselets kjøkken. Det er i tillegg mulig å bli sysselsatt på skolen ved fengselet. Storhamar videregående skole står for skoletilbudet.

Hvilke typer kurs tilbys?

Innsatte tilbys kurs i "Trafikk og Rus". Målgruppen er de som er dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Kurset går over to dager, og har som mål å gi deltakerne innsikt i hvorfor de kjører i ruspåvirket tilstand. I tillegg berører man strategier for hvordan man kan unngå ruspåvirket kjøring.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive