For innsatte/domfelte

Innsatte

Oppmøte til soning

Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt. Gyldig legitimasjon skal fremvises, og du må ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Innsatte har ikke lov til å benytte mobiltelefon eller annen privat kommunikasjon i fengselet.

Ettersom Hedmark fengsel består av avdelinger med både høy og lav sikkerhet vil det være forskjellige regler som kan være av betydning for deg.

Møt til rett tid. For å unngå at du blir etterlyst, ring fengselet og meld ifra hvis du blir forsinket på grunn av trafikk og lignende.

For å kontrollere at du er riktig person er det viktig at du bringer med deg:

  • Soningsinnkallingen
  • Godkjent legitimasjon

Det kan også være smart å ta med kontanter som vil bli satt på konto, slik at du får benyttet deg av førstegangshandlingen. Det vil si at du har mulighet til å kjøpe butikkvarer av et begrenset sortiment av dine private penger den første uken du soner.

 

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive