Jobbe hos oss?

jobbe_hos_ossHva gjør en fengselsbetjent?

Du som velger å jobbe som fengselsbetjent vil møte en variert og utfordrende hverdag. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle. Alle innsatte gis i dag muligheten til å få en personlig oppfølging av en fengselsbetjent. Dette kalles for kontaktbetjentordningen og betyr at du har et spesielt ansvar for å veilede og motivere den innsatte slik at soningsoppholdet blir så meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende som mulig. Gjennom daglig kontakt og oppfølging kommer du til å utgjøre en viktig del av den innsattes hverdag både som samtalepartner, rollemodell og veileder.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger. Andre strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din. Arbeidsdagen vil være preget av sikkerhetstenkning og grensesetting, av vaktoppgaver, visitasjoner og konfliktløsning. Du må kunne takle krisesituasjoner og fysisk risiko, trusler og verbal utagering - av og til fra samme mennesker du ellers deltar på fritidsaktiviteter med.

Å arbeide i fengsel handler både om omsorg og kontroll, nærhet og makt, åpenhet og grenser. Men mest av alt handler det om å være et medmenneske. Det er den innsatte som skal stå i fokus - vi skal være med på å få den innsatte til selv å ta ansvar for sitt eget liv.

Se alle utlysninger for Kriminalomsorgen her

 

 

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive