Overgangsboligene presenterer seg

Overgangsboligene presenterer seg. Under nye www.overgangsbolig.no - og som tidligere under kriminalomsorgens hovedportal.Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen til samfunnet, med faglig kompetanse som særlig ivaretar behovet for bo-, arbeids- og sosialtrening. Det legges stor vekt på individuell oppfølging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av nettverksarbeid og samarbeid med øvrige forvaltningsorganer. Frigang og permisjoner vil også være et ledd i den sosiale treningen og planleggingen av løslatelse. 
Nå presenterer de seg samlet under www.overgangsbolig.no I tillegg til presentasjonen du fremdeles vil finne under www.kriminalomsorgen.no

- Overgangsboligen skal være et sted der de innsatte skal lære å komme tilbake til samfunnet igjen. Det er de som har hatt en positiv utvikling i fengselet som får bo her, og formålet er å motvirke ny kriminalitet, sier regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest - under sidene til Lyderhorn overgangsbolig. - Her skal de innsatte lære seg å styre sin egen husholdning, mens de går på skole eller arbeider. Vi håper dette skal gi dem muligheten til å bygge opp et nytt nettverk.

Samlet oversikt over alle landets overgangsboliger her

 

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive