Forebygge selvmord i fengsel

- Selvmord er én av flere måter å uttrykke slitasje, lidelse og avmakt på. Hadde det ikke vært for omsorgsfulle medfanger, betjenter, prester og pårørende - hadde selvmordstallet vært atskillig større.

Det er forsker Yngve Hammerlin ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter som sier dette til Dagbladet i dag.

"Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i anstalt fra 1970 - 2007" var tittelen på doktorgradsavhandlingen han forsvarte i 2008. Og sist høst forelå boka "Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler". Det er denne utgivelsen Dagbladet ser nærmere på i dagens oppslag.

Om konsekvensene av det han kaller selvmordsnære handlinger, sier Hammerlin til avisa:

- At mange fanger også er så psykisk dårlige som de er, er en stor utfordring for alle parter, og betjentene og deres organisasjoner har da også i flere år poengtert at så lidende mennesker ikke skal være i fengsel, men få adekvat omsorg.

Les Dagblad-artikkelen her

Les boka (pdf) "Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler" her

 

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive