Rusteam

Hedmark fengsel har eget rusteam representert ved alle avdelingene. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom fengselet og helsetjenesten og har som målsetting at Hedmark fengsel skal ha god ruskompetanse og skal gi aktiv oppfølging til innsatte med rusproblemer i form av forebyggende, kontrollerende og rehabiliterende tiltak under straffegjenomføringen.

Rusteamet jobber for å tilrettelegge og motivere for at innsatte er rusfrie under straffegjennomføringen og har bedre kontroll med sitt rusmiddelmisbruk når dommen er gjennomført. Forvaltningssamarbeidet skal styrkes for å sikre at rusmiddelavhengige har tilbud om bolig, arbeid, opplæring, behandling og oppfølging etter endt straffegjennomføring.
Medlemmene av rusteamet bruker blant annet rus-samtalen som metode.

Rusteamet baserer sitt arbeid på følgende verdier:

  • Innsatte har rett til å ta egne valg og er ansvarlig for konsekvensene av dem. Rehabiliteringarbeidet er basert på frivillighet.
  • Alle innsatte kan forandre sin atferd, og Hedmark fengsel skal være en arena for endring
  • Innsattes individuelle behov og ressurser skal vektlegges i endringsarbeidet
  • Straffegjennomføringen skal være preget av gjensidig respekt, forutsigbarhet og likeverd

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive