Sikkerhetsnivå

Hedmark fengsel består av avdelinger med både høy og lav sikkerhet. Fengselet tar imot både doms - og varetektsinnsatte fra region øst.

Straffegjennomføring

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive