Sysselsetting

SysselsettingHedmark fengsels arbeidsdrift representerer sammen med skoleavdelingene opplæring og aktivitetstilbud ved alle avdelingene.

Praktisk arbeid innen trearbeid som spenner fra møbelsnekring til tømring, laft og vedproduksjon. Opplæring i bruk av maskiner, materialkunnskap, enkel innføring i konstruktive prinsipper, byggeteknikk og byggtradisjoner. Det gis også grunnleggende opplæring innen mekaniske fag, sveising og mekanisk bearbeiding.

Opplæringen gir innsatte ferdigheter til å delta i avdelingens produksjon. Produktene markedsføres og selges fra fengselets salgsavdeling. Innsatte kan også delta i salgsarbeidet. Insatte deltar også i aktiviteter som renhold, vaskeri og kjøkken med matproduksjon.

De som allerede er i et utdanningsløp ved innkomst har mulighet til å fortsette dette, men det forutsetter at de rette lærerkreftene er tilgjengelig. Det utstedes kurs og kompetansebevis ved fengselet.

 

 

Arbeidsdriften1


Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive