Trafikk og rus

Ilseng avdeling gjennomfører årlig 17 kurs som har som mål å bevisstgjøre domfelte for ruspåvirket kjøring etter FAK-modellen (Foranledning, adferd og konsekvens).

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive